Vương Gia Bá Đạo - Full
Giới thiệu truyện Đêm đã điểm 12 giờ, cô gái vội vàng băng qua nơi ngã tư không người, tâm trí nàng bây giờ vô cùng sợ hãi, vào chính thời gian này, một thân một mình trên đường là không chút an toàn nên nàng cố bước thật nhanh trở về nơi nàng đang cư ngụ. Nàng băng qua hai ngã tư đường, vòng qua một khúc quanh, tiến về con phố quen thuộc hằng ngày, nhưng sau đó nàng sững sờ cả người – không có đèn? Đèn đường hai bên đều không phát sáng. Đây là con phố duy nhất trở về nhà, nàng nhất định không thể không đi vào.... Truyện kiếm hiệp
Vương Gia Bá Đạo Chương 001
Vương Gia Bá Đạo Chương 002
Vương Gia Bá Đạo Chương 003
Vương Gia Bá Đạo Chương 004
Vương Gia Bá Đạo Chương 005
Vương Gia Bá Đạo Chương 006
Vương Gia Bá Đạo Chương 007
Vương Gia Bá Đạo Chương 008
Vương Gia Bá Đạo Chương 009
Vương Gia Bá Đạo Chương 010
Vương Gia Bá Đạo Chương 011
Vương Gia Bá Đạo Chương 012
Vương Gia Bá Đạo Chương 013
Vương Gia Bá Đạo Chương 014
Vương Gia Bá Đạo Chương 015
Vương Gia Bá Đạo Chương 016
Vương Gia Bá Đạo Chương 017
Vương Gia Bá Đạo Chương 018
Vương Gia Bá Đạo Chương 019
Vương Gia Bá Đạo Chương 020
Vương Gia Bá Đạo Chương 021
Vương Gia Bá Đạo Chương 022
Vương Gia Bá Đạo Chương 023
Vương Gia Bá Đạo Chương 024
Vương Gia Bá Đạo Chương 025
Vương Gia Bá Đạo Chương 026
Vương Gia Bá Đạo Chương 027
Vương Gia Bá Đạo Chương 028
Vương Gia Bá Đạo Chương 029
Vương Gia Bá Đạo Chương 030
Vương Gia Bá Đạo Chương 031
Vương Gia Bá Đạo Chương 032
Vương Gia Bá Đạo Chương 033
Vương Gia Bá Đạo Chương 034
Vương Gia Bá Đạo Chương 035
Vương Gia Bá Đạo Chương 036
Vương Gia Bá Đạo Chương 037
Vương Gia Bá Đạo Chương 038
Vương Gia Bá Đạo Chương 039
Vương Gia Bá Đạo Chương 040
Các truyện cùng thể loại