Tội phạm
Giới thiệu truyện Khi Randolph dắt tội phạm vào phòng điều tra thì mọi người đang đấu láo. Cũng vẫn câu chuyện ngàn năm bất biến. Ngoài khung lưới sắt, nắng tháng mười vàng vọt nghiêng bóng trên thềm Văn học nước ngoài
Tội phạm - Full
Các truyện cùng thể loại