Tên trộm và bậc thầy đạo chích
Giới thiệu truyện Bác Han-xơ muốn con trai học lấy một nghề nào đó bèn đến nhà thờ cầu nguyện mong biết được ý Chúa. Gã thầy ký trốn đằng sau bệ thờ thì thào: “trộm cắp, trộm cắp”. Han-xơ về bảo con trai phải cố học lấy nghề trộm cắp và rằng đó là ý trời. Bác cùng với con trai cắp tay nải lên đường tìm kiếm khắp nơi một người thật giỏi ăn trộm. Họ đi mãi, đi mãi đến một khu rừng lớn thì thấy một ngôi nhà nhỏ và một bà lão. Han-xơ thưa chuyện: “Bà có biết ai thật giỏi trộm cắp không ạ?”.... Truyện cổ tích
Tên Trộm Và Bậc Thầy Đạo Chích - Full
Các truyện cùng thể loại