Phiếm "Tết các cháu" với dấu sắc
Giới thiệu truyện Hiếm lắm mới thấy có cháu đến, các chú, bác đến sắm bánh biếu mới chiếm số lớn. Truyện cười
Phiếm "Tết các cháu" với dấu sắc - Full
Các truyện cùng thể loại