Nhóc To Gan Đấy - Full
Giới thiệu truyện Tôi tên là Tạ Tiểu Mai, lý do tôi có cái tên này vì cha tôi rất thích hoa mai, ông vốn có một bộ sưu tập cây kiểng nổi tiếng với hàng chục chậu mai nhiều kiểu dáng khác nhau. Bình thường, những người thích hoa thường có tâm hồn thi sĩ mà thường có tâm hồn thi sĩ thì thích ngâm thơ mà thích ngâm thơ thì có cái tật... nghiện rượu. Cha tôi xét về một khía cạnh đó là một... con sâu rượu lâu năm sắp hoá bướm. Cạnh mấy chục chậu mai là hàng ngàn cái chai sặc mùi cồn. Có lẽ rượu đã làm cho cha tôi mất tỉnh táo để chọn một cái nghề đàng hoàng chọn một cái nghề trăm người mới có một đó là cái nghề... làm thầy đồ viết câu đối tết trong khi chữ ông là quạ bay giun xéo...... Truyện teen
Nhóc To Gan Đấy Chương 001
Nhóc To Gan Đấy Chương 002
Nhóc To Gan Đấy Chương 003
Nhóc To Gan Đấy Chương 004
Nhóc To Gan Đấy Chương 005
Nhóc To Gan Đấy Chương 006
Nhóc To Gan Đấy Chương 007
Nhóc To Gan Đấy Chương 008
Nhóc To Gan Đấy Chương 009
Nhóc To Gan Đấy Chương 010
Nhóc To Gan Đấy Chương 011
Nhóc To Gan Đấy Chương 012
Nhóc To Gan Đấy Chương 013
Nhóc To Gan Đấy Chương 014
Nhóc To Gan Đấy Chương 015
Nhóc To Gan Đấy Chương 016
Nhóc To Gan Đấy Chương 017
Nhóc To Gan Đấy Chương 018
Nhóc To Gan Đấy Chương 019
Nhóc To Gan Đấy Chương 020
Nhóc To Gan Đấy Chương 021
Nhóc To Gan Đấy Chương 022
Nhóc To Gan Đấy Chương 023
Nhóc To Gan Đấy Chương 024
Nhóc To Gan Đấy Chương 025
Nhóc To Gan Đấy Chương 026
Nhóc To Gan Đấy Chương 027
Nhóc To Gan Đấy Chương 028
Nhóc To Gan Đấy Chương 029
Nhóc To Gan Đấy Chương 030
Nhóc To Gan Đấy Chương 031
Nhóc To Gan Đấy Chương 032
Nhóc To Gan Đấy Chương 033
Nhóc To Gan Đấy Chương 034
Nhóc To Gan Đấy Chương 035
Nhóc To Gan Đấy Chương 036
Nhóc To Gan Đấy Chương 037
Nhóc To Gan Đấy Chương 038
Nhóc To Gan Đấy Chương 039
Nhóc To Gan Đấy Chương 040
Nhóc To Gan Đấy Chương 041
Nhóc To Gan Đấy Chương 042
Nhóc To Gan Đấy Chương 043
Nhóc To Gan Đấy Chương 044
Nhóc To Gan Đấy Chương 045
Nhóc To Gan Đấy Chương 046
Nhóc To Gan Đấy Chương 047
Các truyện cùng thể loại