Làm dâu miền Trung - Full
Giới thiệu truyện "... Chuyện khó nói đầu tiên là cái toilet. Gọi thế cho oai chứ nó chỉ được quây bằng bốn tấm cót cao ngang ngực, gió lộng bốn bề. Ngồi trong đó mà cứ đưa nguyên bản mặt ra ngoài, mắc cỡ gần chết...". Truyện cuộc sống
Làm dâu miền Trung
Các truyện cùng thể loại