Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề - Full
Giới thiệu truyện Em đứng đây giữa phố phường đông đúc, người với người hối hả bước đi. Anh là ai giữa biển người trên phố, là một nửa hay chỉ khách qua đường, vội vã đến vội vã đi, lướt qua đời em, để sớm mai kia giật mình thức giấc, em biết rằng anh vẫn mãi đợi em. Cuộc đời con người thực ra giống như một lữ quán mà chúng ta là chủ, ngày ngày đều nhìn thấy những người qua đường thần sắc mệt mỏi, đến đến đi đi vội vã. Có người chỉ ở lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi rời khỏi, sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, thậm chí có người chỉ dừng lại hỏi đường rồi đi ngay. Cũng có những người quay trở lại, nhưng lữ quán vẫn mãi là lữ quán, họ vẫn phải rời đi. Sau đó lại có những lớp người khác, bề ngoài thay đổi nhưng vẫn cứ như vậy, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, con người thì ngày quay ngày dần dần già đi. Chúng ta chẳng bao giờ biết được hôm nay ai sẽ đến, ngày mai ai sẽ đi, ai sẽ là người ở lại.... Ngôn tình
Khách qua đường vội vã Chương 1
Khách qua đường vội vã Chương 2
Khách qua đường vội vã Chương 3
Khách qua đường vội vã Chương 4
Khách qua đường vội vã Chương 5
Khách qua đường vội vã Chương 6
Khách qua đường vội vã Chương 7
Khách qua đường vội vã Chương 8
Khách qua đường vội vã Chương 9
Khách qua đường vội vã Chương 10
Khách qua đường vội vã Chương 11
Khách qua đường vội vã Chương 12
Khách qua đường vội vã Chương 13
Khách qua đường vội vã Chương 14
Khách qua đường vội vã Chương 15
Khách qua đường vội vã Chương 16
Khách qua đường vội vã Chương 17
Khách qua đường vội vã Chương 18
Các truyện cùng thể loại