Cổ tích sự ra đời của Mẹ
Giới thiệu truyện Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: "Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?" Truyện cổ tích
Cổ tích sự ra đời của Mẹ - Full
Các truyện cùng thể loại