Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi - Full
Giới thiệu truyện Một câu chuyện với đề tài tình yêu khiến không ít người phải xao lòng, chạm vào góc lòng bạn "Bởi vì quá yêu, quá để tâm nên tự tìm lấy thương tổn cho chính mình. Tôi không muốn yêu anh quá sâu đậm để rồi khi anh ra đi tôi không thể vực dậy được". Tôi ngước nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương vàng rực có vài tia sáng cam vàng của ánh mặt trời trong buổi chiều tà, ánh mắt có vài phần lo âu khó hình dung. Truyện teen
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 001
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 002
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 003
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 004
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 005
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 006
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 007
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 008
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 009
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 010
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 011
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 012
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 013
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 014
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 015
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 016
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 017
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 018
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 019
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 020
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 021
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 022
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 023
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 024
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 025
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 026
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 027
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 028
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 029
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 030
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 031
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 032
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 033
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 034
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 035
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 036
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 037
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 038
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 039
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 040
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 041
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 042
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 043
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 044
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 045
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 046
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 047
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 048
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 049
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 050
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 051
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 052
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 053
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 054
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 055
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 056
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 057
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 058
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 059
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 060
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 061
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 062
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 063
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 064
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 065
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 066
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 067
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 068
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi Chương 069
Các truyện cùng thể loại