108 Thiếu Nữ Lương Sơn - Còn tiếp...
Giới thiệu truyện Tên truyện gốc là " Nương Sơn 108 Tịnh Thiếu Nữ", nhưng truyện dựa trên Thủy Hử truyện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nên người dịch sửa lại luôn là Lương Sơn 108 Tinh Thiếu Nữ. Ngoài ta theo người dịch đánh giá truyện còn dựa vào truyện tranh Gashu - Cậu bé bí ẩn, ở chỗ các tinh thiếu nữ sẽ chiến đấu hấp thu sức mạnh kẻ thua cho đến khi còn lại 1 tinh thiếu nữ cuối cùng trở thành Nữ Lương Sơn. Ngoài ra cách các tinh thiếu nữ nhận chủ chiến đấu tranh giánh Hàng Tinh giả hao hao giống ecchi Sekirei .... Truyện kiếm hiệp
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 001
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 002
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 004
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 005
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 006
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 007
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 008
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 009
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 010
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 011
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 012
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 013
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 014
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 015
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 016
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 017
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 018
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 019
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 020
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 021
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 022
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 023
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 024
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 025
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 026
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 027
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 028
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 029
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 030
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 031
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 032
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 033
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 034
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 035
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 036
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 037
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 038
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 039
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 040
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 041
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 042
108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 043
Các truyện cùng thể loại